روزبهروزبه، تا این لحظه 4 سال و 1 ماه و 9 روز سن دارد

از تو می نویسم برای تو...

دوسالگیت مبارک چراغ خونه من

جان جانان من...عزیزتر از جانم... تولدت مبارک. امروز دو ساله شدی و برات جشن تولد گرفتیم. الهی 20 ساله و 40 ساله و 60 ساله، 80 ساله، 100 ساله، 120 ساله شی پسرم. خداوند به تو عمر بلند و بخت بلند بخشش کنه عزیزدردونه ام. فقط خداوند میدونه چقدر دوستت دارم و چقدر از داشتنت سپاسگزارم. ... چند روز گذشته در حال تدارک برای جشن تولد گل پسرم بودم تا به قشتگ ترین صورت برگزار شه. مهمونهامون فقط خانواده بابا عادل بودن و جای خانواده مامان طلا واقعا خالی بود. بابا ی توپ بزرگ پیلاتس برای پسرمون خرید و خانواده بابا برات ی دوچرخه قشگ خریدن که خیلی هم دوستش داری.. شب خوبی بود و خیلی بهت خوش گذشت. خدارو شکر عزیزم. ...
16 آبان 1395
1